• 15a.jpg
 • 14.jpg
 • 10b.jpg
 • 10a.jpg
 • 2.jpg
 • 11d.jpg
 • 7.jpg
 • 1.jpg
 • 3.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 12.jpg
 • 1b.jpg
 • bank_wol_08.jpg
 • 9.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • marmur_06.jpg
 • 10c.jpg
 • 15.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 1a.jpg
 • 3a.jpg
 • 17.jpg
 • 14a.jpg
 • 11b.jpg
 • marmur_01.jpg
 • 19.jpg
 • 10.jpg
 • 4a.jpg
 • 20.jpg
 • 11a.jpg

Nasze Dokonania

Email Drukuj PDF

Głównym działaniem naszej Fundacji jest prowadzenie i finansowanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1 w którym przebywa obecnie 85 pensjonariuszy: osób starszych, chorych, leżących oraz „Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku” w Warszawie przy ul. Oliwskiej 5 w którym znajduje się 95 pensjonariuszy.

Pensjonariusze naszych zakładów są to osoby chore, leżące, niekiedy w bardzo ciężkich stanach  pozbawione możliwości samodzielnej egzystencji bądź z przyczyn materialnych bądź zdrowotnych.  Pobyt w naszej placówce jest dla nich jedynym ratunkiem na godne życie, gdyż bardzo często w wskutek poważnego schorzenia rodzina nie jest w stanie samodzielnie sprawować nad taką osobą opieki. Wymaga ona odpowiedniego przygotowania, a przede wszystkim czasu, potrzebnego na zajmowanie się taką osobą niemal non stop. Dla zapewnienia pensjonariuszom właściwej opieki musimy zatrudniać specjalistów o różnych kwalifikacjach: lekarzy neurologów, internistów, pielęgniarki, salowe, rehabilitantów. Całkowitą opiekę w trakcie pobytu w naszych domach zarówno lekarską jak i administracyjną sprawowała i finansowała ze swych środków FUNDACJA.

Nasze głównie dokonania są ściśle związane z prowadzeniem przez nasza Fundację 2 placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych na terenie Warszawy. Obie placówki znajdują się na warszawskiej Pradze – na Bródnie i na Targówku.

Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1 to:

Dom Opiekuńczy wraz z hospicjum dla osób starszych – emerytów i rencistów.

Wobec naszych pensjonariuszy podejmujemy szereg działań pomocowych:

otaczamy ich staranną, profesjonalną opieką; staramy się stworzyć jak najlepsze warunki, minimalizując tym samym poczucie lęku, osamotnienia, cierpienia fizycznego, psychicznego, duchowego oraz bytowego. Zależy nam na tym, aby terminalny czas życia naszego pacjenta uczynić godnym i szlachetnym.

Obiekt dysponuje 80 miejscami.

Dbając o standard Ośrodka przeprowadzamy oraz finansujemy wiele prac remontowo- budowlanych.

Zakres prac obejmuje min.:

 • kompleksową wymianę okien i drzwi;
 • całkowity remont dachu;
 • termomodernizacja budynku (montaż kolektorów słonecznych, elewacja budynku);
 • montaż nowoczesnego, gazowego systemu grzewczego;
 • rekultywację terenu – budowa i zagospodarowanie ogrodu dla pensjonariuszy;
 • bieżące prace remontowo-budowlane.
Oczko wodne wraz z fontanną w zrekultywowanym ogrodzie przy ul. Kiejstuta 1 Oczko wodne wraz z fontanną w zrekultywowanym ogrodzie przy ul. Kiejstuta 1

 

Zamontowane solary na dachu placówki przy ul. Kiejstuta 1 Zamontowane solary na dachu placówki przy ul. Kiejstuta 1
Zainstalowany piec grzewczy w placówce przy ul. Kiejstuta 1 Zainstalowany piec grzewczy w placówce przy ul. Kiejstuta 1

 

Ośrodek Pielęgnacyjno-Opiekuńczy z Rehabilitacją przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie to:

placówka na 90 miejsc. W tym roku uruchomiliśmy kolejne skrzydło tego ośrodka poszerzając naszą bazę łóżkową o kolejnych 20 miejsc. Tym samym parter tej palcówki został przystosowany dla osób sprawniejszych fizycznie.

Placówka przeszła taki sam zakres prac modernizacyjnych jak placówka przy Kiejstuta.

Dodatkowo prace modernizacyjne zostały uzupełnione o:

 • budowę szybu i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych (winda zewnętrzna),
 • modernizację kuchni,
 • modernizację magazynów i chłodni,
 • adaptację pomieszczeń sanitarnych,
 • uzupełnienie w sprzęt rehabilitacyjny sali rehabilitacyjnej.

Przeznaczenie obiektu - to prowadzenie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. W budynku tym zorganizowaliśmy Ośrodek Pięlęgnacyjno-Opiekuńczy z Rehabilitacją, w którym docelowo może przebywać ok. 100 osób – głównie osoby dorosłe wymagające systematycznej rehabilitacji po udarach, urazach.

Systematycznie uzupełniamy wyposażenie obu placówek. Zakupiliśmy:

 • sprzęt do kuchni;
 • łóżka rehabilitacyjne do sal dla wszystkich pacjentów;
 • sprzęt do rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • karetkę pogotowia;

W ramach wsparcia i pomocy dla pensjonariuszy naszych ośrodków dokonujemy systematycznych zakupów środków pomocniczych tj. pampersów, podkładów higienicznych, środków higieny osobistej itp.

Dbamy o otoczenie wokół obu obiektów. Zagospodarowaliśmy ogród, w którym mogą wypoczywać nasi pensjonariusze – zbudowaliśmy oczko wodne, wykonaliśmy alejki spacerowe, zasadziliśmy ozdobne krzewy i kwiaty. Podobne prace zostały ukończone przy obiekcie przy ul. Oliwskiej. Dodatkowo planujemy w nim stworzyć ogród zimowy oraz plac zabaw dla dzieci - o ile powiodą się nasze plany stworzenia w tej placówce mini przedszkola integracyjnego dla dzieci upośledzonych.

Sala rehabilitacyjna ul. Oliwska 5 Sala rehabilitacyjna ul. Oliwska 5
Wejście do windy - placówka przy ul. Oliwskiej 5 Wejście do windy - placówka przy ul. Oliwskiej 5
Wanna z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w łazience przy ul. Oliwskiej 5 Wanna z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w łazience przy ul. Oliwskiej 5

* * *

Nasze dokonania to także szeroko rozumiana pomoc udzielana osobom potrzebującym i wykluczonym. Jest to pomoc zarówno czysto materialna, rzeczowa ale i edukacyjna.

Fundacja specjalizuje się w działaniach na rzecz osób starszych, schorowanych i na bazie opieki nad nimi - reedukacji osadzonych i przebywających na warunkowych zwolnieniach. Od roku Fundacja organizuje prace społeczne w formie "odrobienia kary" na mocy porozumienia z Sądem Rejonowym dla Warszawa Praga.

Do chwili obecnej Fundacja zorganizowała i przeprowadziła następujące programy:

 • w latach 2005 - 2007 projekt EFS w ramach SPO RZL pod nazwą „Przekroczyć granicę”. Projekt obejmował przygotowanie do zawodu 40 kobiet bezrobotnych z terenu województwa mazowieckiego. Koszt przedsięwzięcia 332.364,00 zł, a wsparcie finansowe MPiPS to 329.046,36zł.
 • w ramach programu FIO Fundacja w latach 2006/2007 realizowała projekt pn. „Przywrócić ich społeczeństwu” z zakresu pracy resocjalizacyjnej nad kobietami osadzonymi w zakładach karnych. Łączna wartość przedsięwzięcia 164 tys. zł, a dofinansowanie ze środków FIO 110tys. zł. Projekt był realizowany na terenie naszych placówek i obejmował zarówno wsparcie merytoryczne jak i warsztatowe – przeprowadzone w ramach dwóch edycji. Uzyskał bardzo dobrą opinię Generalnego Zarządu Służby Więziennej – jako przykład kompleksowego rozwiązania systemowego.
 • w grudniu 2007 r Fundacja  - w ramach FOP Funduszu dla Organizacji Pozarządowych tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 – 2009 – realizowała projekt „Skazani nie Straceni” mający na celu aktywizację zawodową kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Projekt trwał do listopada 2009 i obejmował 30 kobiet. Łączna wartość przedsięwzięcia 243 tys. zł, a dofinansowanie ze środków FOP to 219 tys. zł.

Za projekt ten FUNDACJA w dniu 21 listopada 2008 r została wyróżniona nagrodą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. W 2009 roku przez publiczną telewizję norweską został zrealizowany reportaż o projekcie realizowanym w ramach FOP.

 • Od marca 2010 do lipca 2010 Fundacja realizowała projekt „WARUNEK POWROTU” w ramach inicjatywy „WARTO BYĆ ZA” Kompanii Piwowarskiej w Tychach. Kompania ta od kilku lat realizuje swój autorski projekt wspierania organizacji pozarządowych, które swym działaniem zapobiegają wykluczeniu społecznemu. Nasz projekt objął 14 kobiet po opuszczeniu zakładu karnego, które przeszły profesjonalne szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu opiekuna ludzi starszych. Tym samym dzięki temu projektowi pojawiła się nowa, w pełni wykwalifikowana kadra mogąca podjąć czynności służebne wobec ludzi starszych. Nasza inicjatywa jest tym cenniejsza, że zapobiegamy wykluczeniu dwóm grupom osób: osobom „po wyrokach”, które mają problem z powrotem na rynek pracy jak i do codziennego, w pełni wolnościowego życia, jak i osobom starszym, które z racji wieku bądź schorzenia są narażone na wykluczenie poprzez np. pobyt w placówce opiekuńczej stacjonarnej.

* * *

Fundacja realizuje programy szkoleniowe i warsztaty dla wolontariuszy oraz grupy wsparcia dla osób starszych i wykluczonych. Fundacja przygotowuje się do założenia spółdzielni socjalnej i stworzenia nowych miejsc pracy dla wykluczonych wskutek bezrobocia i/lub pobytu w więzieniu.

Fundacja - w ramach działań edukacyjnych i wspomagających osoby wykluczone:

 • wspiera kobiety bezrobotne finansując im czynsz w spółdzielniach mieszkaniowych;
 • udzieliła doraźnej pomocy finansowej w postaci np. zapomogi na zakup leków lub dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
 • na święta Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy Fundacja obdarowała rodziny wielodzietne artykułami spożywczymi;
 • w ramach pomocy osobom starszym został uruchomiony specjalny punkt masażu leczniczego dla osób starszych o ograniczonych funduszach finansowych. Punkt ten działa codziennie oferując masaż klasyczny, kręgosłupa i rehabilitacyjny. Jest adresowany do osób starszych, schorowanych – szczególnie narażonych na wykluczenie ze względu na ubóstwo.
 • w ramach terapii zajęciowej w naszej placówce prowadzone są zajęcia plastyczne dla osób starszych w ramach których osoby starsze uczą się malarstwa, rysunku, wykonują drobne prace plastyczne.
 • dofinansowaniem objęci są podopieczni Fundacji. Jest to pomoc w postaci zakupu leków, badań specjalistycznych, pampersów, usług stomatologicznych.

Utrzymanie ośrodka możliwe jest dzięki wolontariuszom Fundacji. Koszty związane z pracą wolontariacką (nagrody, ubezpieczenia, koszty przejazdów wolontariuszy, ubrania robocze) pokrywane są z funduszy Fundacji „Pomoc Potrzebującym”.

 

Fundacja Pomoc Potrzebującym

pomagamy i uczymy pomagać
 

 

 

Warszawska Złota Rączka dla seniorów 75+


 

PROJEKT "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BYĆ ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Projekt Przekroczyć Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZYĆ GRANICE " - szansą na Twój rozwój

 

Współpracujemy z Bankiem Żywności w ramach programu PEAD


Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie